Wikia


Roelof Goudriaan is al sinds begin jaren tachtig actief in het fandom. Hij publiceerde een internationaal fanzine genaamd Shards of Babel en is altijd nauw betrokken geweest bij het NCSF. Hij organiseerde, jureerde en hielp met regelmaat de Paul Harland Prijs en zijn voorlopers.

Roelof trad voornamelijk op als uitgever van fantastische literatuur sinds 1993 en de oprichting van Babel Publications (volgend uit Shards of Babel) met Mike Jansen. Ruim een decennium later werd Babel Publications opgeheven en omgezet in Verschijnsel dat vanuit België opereert. (Deze wijziging was met name ingegeven door verhuizingen.)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.